۱۳۹۷ شنبه ۹ تير

فرانسه

نتیجه نهایی

4 - 3

آرژانتین
۱۳۹۷ شنبه ۹ تير

اروگوئه

نتیجه نهایی

2 - 1

پرتغال
۱۳۹۷ دوشنبه ۱۱ تير

برزیل

نتیجه نهایی

2 - 0

مکزیک
۱۳۹۷ دوشنبه ۱۱ تير

بلژیک

نتیجه نهایی

3 - 2

ژاپن
۱۳۹۷ جمعه ۱۵ تير

فرانسه

نتیجه نهایی

2 - 0

اروگوئه
۱۳۹۷ جمعه ۱۵ تير

برزیل

نتیجه نهایی

2 - 1

بلژیک
۱۳۹۷ سه شنبه ۱۹ تير

فرانسه

نتیجه نهایی

1 - 0

بلژیک
۱۳۹۷ شنبه ۲۳ تير

بلژیک

نتیجه نهایی

2 - 0

انگلستان
۱۳۹۷ يکشنبه ۲۴ تير

فرانسه

نتیجه نهایی

4 - 2

کرواسی
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۰ تير

انگلستان

نتیجه نهایی

1 - 2

کرواسی
۱۳۹۷ شنبه ۱۶ تير

سوئد

نتیجه نهایی

0 - 2

انگلستان
۱۳۹۷ شنبه ۱۶ تير

روسیه

نتیجه نهایی

2 - 2

کرواسی
۱۳۹۷ يکشنبه ۱۰ تير

اسپانیا

نتیجه نهایی

1 - 1

روسیه
۱۳۹۷ يکشنبه ۱۰ تير

کرواسی

نتیجه نهایی

1 - 1

دانمارک
۱۳۹۷ سه شنبه ۱۲ تير

سوئد

نتیجه نهایی

1 - 0

سوئیس
۱۳۹۷ سه شنبه ۱۲ تير

کلمبیا

نتیجه نهایی

1 - 1

انگلستان